Đề thi học phần hóa đại cương A1 - Diễn đàn
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 11
Diễn đàn » Tài nguyên » Đề thi hóa học bậc đại học và sau đại học » Đề thi học phần hóa đại cương A1 (11 đên 16)

Đề thi học phần hóa đại cương A1
hieu-manuNgày: Thứ sáu, 2010-01-15, 10:47 PM | Tin nhắn # 1
Trung tá
Chức vụ: Chủ tịch HPChemC
Tổng số bài viết: 1031
Phần thưởng: 0
Danh tiếng: 24
Trạng thái: Offline
Đề 11:
Câu 1: Tính sự biến thiên entanpi tự do của quá trình dãn nở đẳng nhiệt
(250C) 2 mol khí lí tưởng từ áp suất 1 atm xuống 0,1 atm?

Câu 2: Nhiệt độ ảnh hưởng lên tốc độ phản ứng như thế nào?Biểu thức và nêu ý nghĩa các đại lượng trong phương trình Arrhenius?
Đề 12:
Câu 1: Hãy nêu khái niệm về áp suất thẩm thấu ? Hai dung dịch NaCl và CaCl2 có nồng độ mol/l bằng nhau, giả sử độ điện li của chúng ở điều kiện này bằng nhau. ở cùng một nhiệt độ, dung dịch nào có áp suất thẩm thấu lớn
hơn? Tại sao?

Câu 2: Tính hằng số cân bằng ở 250C của các phản ứng sau:
a/ 1/2 N2 (k) + 3/2 H2 (k) => NH3 (k)
b/ N2 (k) + 3 H2 (k) => 2 NH3 (k)
Đề 13:
Câu 1: Nêu khái niệm về phản ứng oxi hoá khử? Lấy ví dụ? Hoàn thành phương trình phản ứng sau:
CrI3 + KOH + Cl2 => K2CrO4 + KIO4 + KCl

Câu 2: Khi nung NH4Cl ở 4270C ,áp suất hơi của nó bằng 4560mmHg.
Tính: 1. Hằng số cân bằng Kp?
2. Sự biến đổi entanpi tự do chuẩn Delta G0 ?
Đề 14:
Câu 1: Hãy nêu các qui luật phân bố electron trong nguyên tử? Viết cấu hình
electron của nguyên tử A có Z = 29.

Câu 2: Tính xem có kết tủa BaSO4 hay không nếu trộn lẫn hai thể tích bằng nhau của hai dung dịch BaCl2 0,01 M và CaSO4 bão hoà? Cho biết tích số tan
của BaSO4 và CaSO4 lần lượt là 1,08.10^-10 và 6,1.10^-5
Đề 15:
Câu1: Nêu khái niệm về tốc độ phản ứng? Sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng theo VanHop và Arrhenius( biểu thức, qui luật ảnh hưởng).

Câu 2: Một pin gồm điện cực Hiđro tiêu chuẩn và điện cự Niken nhúng vào dung dịch NiSO4 0,01M có suất điện động là -0,309 V. Tính thế khử tiêu chuẩn của Niken ở 25OC.
Đề 16:
Câu1: Nêu khái niệm về Obitan nguyên tử. Một nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được xác định bởi bộ số lượng tử sau:
n = 2 l = 1 ml = +1 mS = -1/2
Viết biểu thức hàm sóng úng với obitan 2S.

Câu 2: Trong môi trường axit, KClO3 có thể oxi hoá được I- thành I2 không? Cho biết E0( ClO3-/Cl-) = + 1,45V;E0( I2/2I-) = + 0,536V


Nguyễn Hữu Hiệu
SDT: 0934511477
email: hh10manu@gmail.com - hh10_manu@yahoo.com
Tài khoản
- Ngân hàng đông á
- Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Hiệu
- Số tài khoản: 0104213252.
 
Diễn đàn » Tài nguyên » Đề thi hóa học bậc đại học và sau đại học » Đề thi học phần hóa đại cương A1 (11 đên 16)
Page 1 of 11
Search:

Powered by uCoz | Website Builder Templates | Designed by game cheats