Đề thi hóa đại cương A1 - Diễn đàn
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 11
Diễn đàn » Tài nguyên » Đề thi hóa học bậc đại học và sau đại học » Đề thi hóa đại cương A1 (17 đến 23)

Đề thi hóa đại cương A1
hieu-manuNgày: Thứ sáu, 2010-01-15, 11:01 PM | Tin nhắn # 1
Trung tá
Chức vụ: Chủ tịch HPChemC
Tổng số bài viết: 1031
Phần thưởng: 0
Danh tiếng: 24
Trạng thái: Offline
Đề 17:
Câu1: Mô tả cấu trúc hình học các phân tử CH4, NH3, H2O. Hãy so sánh góc liên kết, độ bền liên kết giữa 3 phân tử trên.( C = 6 ; N = 7; O = 8; H = 1)

Câu 2: Trong môi trường axit HNO3, PbO2 có thể oxi hoá được Cl- thành Cl2 không? Cho biết E0( PbO2/Pb2+) = + 1,455V ; E0( Cl2/2Cl-) = + 1,359V.
Đề 18:
Câu1: Trình bày qui luật biến đổi bán kính cộng hoá trị các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn. Giải thích?

Câu 2: Viết phương trình phản ứng xảy ra khi trộn lẫn ba dung dịch sau với nhau:
25ml dd Fe(NO3)2 0,1M; 25ml dd Fe(NO3)3 1M; 50ml dd AgNO3 0,6M trong có thả một số mảnh bạc vụn. Cho biết E0( Ag+/Ag) = +0,8V ;
E0( Fe3+/Fe2+) = + 0,77V. ở giá trị nào của tỉ số [Fe3+]/[Fe2+] phản ứng bắt đầu đổi chiều?
Đề 19:
Câu1: Trình bày qui luật biến đổi năng lượng ion hoá, ái lực electron các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn. Giải thích?

Câu 2: Tính thế phân huỷ của dung dịch H2SO4 1M khi dùng lá Pt nhẵn làm điện cực. Cho biết quá thế anôt bằng 0,4V và quá thế catôt bằng -0,07 V.Thế oxi hoá khử tiêu chuẩn E0( 2H+/H2) = 0 V ;
H2O - 2e = O2 + 2H+ E0 = + 1,23V.
Đề 20:
Câu1: Giá trị năng lượng ion hoá I1 của các nguyên tố d của nhóm 5 như sau:
Nguyên tố V Nb Ta
Z 23 41 73
I1 6,74 6,88 7,89 ( eV)
Nhận xét qui luật biến đổi của I1 và dùng hiệu ứng chắn( hoặc hiệu ứng xâm nhập) để giải thích?

Câu 2: Tích số tan của Ag2SO4 bằng 7.10-5. Tính độ tan của Ag2SO4 biểu diễn bằng mol/lit và gam/lit. Ag = 108; S = 32; O = 16.
Đề 21:
Câu1: Giá trị năng lượng ion hoá I1 của các nguyên tố p của nhóm 5 như sau:
Nguyên tố As Sb Bi
Z 33 51 83
I1 9,82 8,61 7,29 ( eV)
Nhận xét qui luật biến đổi của I1 và dùng hiệu ứng chắn( hoặc hiệu ứng xâm nhập) để giải thích?

Câu 2: Trong 1 lit dung dịch phải có bao nhiêu gam glucozơ C6H12O6 để cho áp suất thẩm thấu của nó bằng áp suất thẩm thấu của dung dịch chứa 3 gam HCHO trong 1 lit ở cùng nhiệt độ. C = 12; H = 1; O = 16.
Đề 22:
Câu1: So sánh năng lượng ion hoá I1 và bán kính nguyên tử của các nguyên tố Lu(71), Ce(58) như sau:
R(Lu) < R(Ce) I1 (Lu) > I1(Ce)
Hãy dùng hiệu ứng chắn( hoặc hiệu ứng xâm nhập) để giải thích hiện tượng trên?

Câu 2: Tính nhiệt độ sôi và nhiệt độ đông đặc của dung dịch chứa 9 gam Glucozơ trong 100 gam nước. C = 12; H = 1; O = 16 Nước có KS = 0,52; Kđ = 1,86.
Đề 23:
Câu1: So sánh năng lượng ion hoá I1 và bán kính nguyên tử của các nguyên tố Cu(29), Ti(22) như sau:
R(Cu) < R(Ti) I1 (Cu) > I1(Ti)
Hãy dùng hiệu ứng chắn( hoặc hiệu ứng xâm nhập) để giải thích hiện tượng trên?

Câu 2: Khi nung NH4Cl ở 427 độ C, áp suất hơi của nó bằng 4560 mmHg. Tính hằng số cân bằng và sự biến đổi entanpi tự do chuẩn Delta G0 của quá trình ở cùng nhiệt độ.


Nguyễn Hữu Hiệu
SDT: 0934511477
email: hh10manu@gmail.com - hh10_manu@yahoo.com
Tài khoản
- Ngân hàng đông á
- Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Hiệu
- Số tài khoản: 0104213252.
 
Diễn đàn » Tài nguyên » Đề thi hóa học bậc đại học và sau đại học » Đề thi hóa đại cương A1 (17 đến 23)
Page 1 of 11
Search:

Powered by uCoz | Website Builder Templates | Designed by game cheats