Đề thi học phần hóa đại cương A1 - Diễn đàn
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 11
Diễn đàn » Tài nguyên » Đề thi hóa học bậc đại học và sau đại học » Đề thi học phần hóa đại cương A1 (Đề 24 đến 30)

Đề thi học phần hóa đại cương A1
hieu-manuNgày: Thứ bảy, 2010-01-16, 9:08 AM | Tin nhắn # 1
Trung tá
Chức vụ: Chủ tịch HPChemC
Tổng số bài viết: 1031
Phần thưởng: 0
Danh tiếng: 24
Trạng thái: Offline
Đề 24:
Câu1: Cho 2 phân tử N2, O2( ZN= 7, ZO= 8)
a. Vẽ giản đồ năng lượng và cấu hình electron của phân tử.
b. Tính bậc liên kết , so sánh độ bền liên kết và nhận xét về từ tính của các phân tử.

Câu 2: Khi nung NH4Cl ở 427 độ C, áp suất hơi của nó bằng 4560 mmHg. Tính hằng số cân bằng và sự biến đổi entanpi tự do chuẩn delta G0 của quá trình ở cùng nhiệt độ.
Đề 25:
Câu1: Cho 2 phân tử N2, O2( ZN= 7, ZO= 8)
a. Vẽ giản đồ năng lượng và cấu hình electron của phân tử.
b. Tính bậc liên kết , so sánh độ bền liên kết và nhận xét về từ tính của các phân tử.

Câu 2: Tính hằng số cân bằng của phản ứng sau ở 25 độ C:
N2(K) + 3H2(K) => 2NH3(K)
Cho biết delta G0298,s (NH3 k) = - 16,5 KJ/mol.
Đề 26:
Câu1: Mô tả liên kết trong phân tử H2O theo 2 thuyết VB và MO. Hãy so sánh ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng hai phương pháp.( O = 8; H = 1)

Câu 2: Trong môi trường axit, KClO3 có thể oxi hoá được Cl- thành Cl2 không? Cho biết E0( ClO3-/Cl-) = + 1,45V ; E0( Cl2/2Cl-) = + 1,359V.
Đề 27:
Câu1: Cho 2 phân tử N2, F2( ZN= 7, ZF= 9)
a. Vẽ giản đồ năng lượng và cấu hình electron của phân tử.
b. Tính bậc liên kết , so sánh độ bền liên kết và nhận xét về từ tính của các phân tử.

Câu 2: Cho thế khử chuẩn E0( MnO4-/MnO42-) = + 0,56 V;
E0( MnO4-/MnO2) = + 1,7 V. Tính thế khử chuẩn của cặp MnO42-/MnO2?
Đề 28:
Câu1: Nêu khái niệm về chất xúc tác, quá trình xúc tác và đặc điểm của chất xúc tác. Lấy ví dụ?
Câu 2: Cho thế khử chuẩn E0( MnO4-/MnO42-) = + 0,56 V;
E0( MnO4-/MnO2) = + 1,7 V.
a.Tính thế khử chuẩn của cặp MnO42-/MnO2?
b. Phản ứng sau có thể tự xảy ra được không?
3MnO42- + 4H+ => 2MnO4- + MnO2 + 2H2O
Đề 29:
Câu1: Nêu cơ chế về xúc tác đồng thể. Lấy ví dụ?
Câu 2: Cho thế khử chuẩn E0( Hg22+/Hg) = + 0,798 V;
E0( Hg2+/Hg22+) = + 0,91 V.
a.Tính hằng số cân bằng của phản ứng
Hg22+ => Hg + Hg2+
b. Có hiện tượng gì xảy ra khi thêm Na2S vào dung dịch Hg(NO3)2? Giải thích?
Đề 30:
Câu1: Nêu nội dung nguyên lý bất định Heisenberg, biểu thức? áp dụng tính độ bất định trong vận tốc chuyển động của electron khi độ bất định về vị trí trên phương x là 0,53.10^-10.
Câu 2:Hoàn thành và cân bằng các phản ứng oxi hoá khử sau:
HgS + HCl + HNO3 => H2HgCl4 + NO + S + H2O
Zn + HNO3 => NH4NO3 + Zn(NO3)2
CrI3 + KOH + Cl2 => K2CrO4 + KIO4 + KCl


Nguyễn Hữu Hiệu
SDT: 0934511477
email: hh10manu@gmail.com - hh10_manu@yahoo.com
Tài khoản
- Ngân hàng đông á
- Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Hiệu
- Số tài khoản: 0104213252.
 
Diễn đàn » Tài nguyên » Đề thi hóa học bậc đại học và sau đại học » Đề thi học phần hóa đại cương A1 (Đề 24 đến 30)
Page 1 of 11
Search:

Powered by uCoz | Website Builder Templates | Designed by game cheats