PHẢN ỨNG THẾ NUCLEOPHIN VÀO VÒNG THƠM - Diễn đàn
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Page 1 of 11
Forum moderator: hoangphu 
Diễn đàn » Hóa học đại học và sau đại học » Hóa học hữu cơ (Organic Chemistry) » PHẢN ỨNG THẾ NUCLEOPHIN VÀO VÒNG THƠM (phản ứng hữu cơ)

PHẢN ỨNG THẾ NUCLEOPHIN VÀO VÒNG THƠM
hoangtuongNgày: Thứ tư, 2011-06-15, 5:06 PM | Tin nhắn # 1
Thiếu úy
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Tổng số bài viết: 16
Phần thưởng: 0
Danh tiếng: 0
Trạng thái: Offline
Cơ chế:
Phản ứng thế nucleophin ở vòng thơm có thể xảy ra với liên kết C-H (thế nguyên tử hydro) hoặc liên kết C-X (thế nguyên tử khác hydro). Nhưng phản ứng thế nucleophin nguyên tử X quan trọng hơn và phổ biến hơn. Có 3 loại cơ chế: thế nucleophin lưỡng phân tử ( ký hiệu SN2Ar), thế nucleophin đơn phân tử (SN1Ar) và cơ chế tách – cộng (aryn).
+ Cơ chế SN2Ar: người ta đã chứng minh đây là phản ứng lưỡng phân tử, xuất hiện anion trung gian, và xảy ra ở vị trí para hoặc octô đối với nhóm định hướng:
H
Ar-H + Nu- -------> Ar – ---> ----> Ar-Nu
Nu
+ Cơ chế SN1Ar:
Ar-H -----> Ar+ -----> Ar-Nu
+ Cơ chế tách – cộng (aryn): xảy ra với dẫn xuất thơm ArX, đầu tiên tách nhóm X cùng với nguyên tử H ở vị trí octô đối với nó tạo ra hợp chất trung gian có nối ba rất không bền gọi là aryn, sau đó là giai đoạn cộng tác nhân nucleophin.
Hiện nay đang bàn cãi rộng rãi quan niệm cho rằng, quá trình của phản ứng thế nucleophin trong nhân thơm xảy ra qua trạng thái trung gian anion-gốc.
Các kết quả nghiên cứu về thực nghiệm cho thấy rằng hầu hết các phản ứng thế nucleophin ở nhân thơm đều xảy ra theo cơ chế phức  (anion). Giai đoạn quyết định đến sản phẩm phản ứng là giai đoạn chậm (giai đoạn 1).
Sự hình thành phức  có sự thay đổi trạng thái lai hoá từ Csp2 sang Csp3 nên đã phá huỷ tính thơm của nhân benzen, do đó giai đoạn này là thu nhiệt, theo tiền đề Hammond, trạng thái chuyển tiếp cần phải chuyển về phía phức  và nếu xác định được cấu trúc của phức  có thể suy ra cấu trúc của trạng thái chuyển tiếp.
Tính bền của phức  quyết định tốc độ của phản ứng thế nucleophin.
Tác nhân electrophin
Những tác nhân tham gia phản ứng nucleophin tham gia phản ứng bằng cách nhường cặp electron hoặc chia cặp electron với những nhân nguyên tử khác gọi là tác nhân nucleophin. Phần lớn tác nhân nucleophin là những anion hoặc phân tử trung hòa điện với cặp electron tự do có thể nhường đi một cách dễ dàng. Thí dụ: OH-, RO-, Hal-, HSO3-, CN-, RC C-, -CH(COOR)2, HOH, ROH, Rỏ, RSR, NH3, NR3… Đa số các tác nhân nucleophin là những bazơ
Trong phạm vi đề tài và trong thời gian có hạn, chúng tôi chỉ nghiên cứu các tác nhân : Cl-, Br- , I- .
Quy luật thế Nucleophin vào nhân thơm
Phản ứng giữa nhân thơm và tác nhân nucleophin xảy ra rất khó khăn và chỉ xảy ra khi nhân thơm có nhóm thế hút electron trong nhân thơm, chủ yếu vào các vị trí octo và para. Phản ứng phụ thuộc vào tính bazơ của tác nhân nucleophin, tính bazơ tăng thì tốc độ phản ứng tăng, xong khả năng phản ứng của tác nhân nucleophin cũng phụ thuộc nhóm đi ra.
 
Diễn đàn » Hóa học đại học và sau đại học » Hóa học hữu cơ (Organic Chemistry) » PHẢN ỨNG THẾ NUCLEOPHIN VÀO VÒNG THƠM (phản ứng hữu cơ)
Page 1 of 11
Search:

Powered by uCoz | Website Builder Templates | Designed by game cheats